Odszkodowania powypadkowe – wszystko co należy wiedzieć na ten temat

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, czy to w pracy, czy też komunikacyjnych. Warto pamiętać, że możecie starać się o odszkodowanie. Jest ono formą rekompensaty. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są odszkodowania powypadkowe, poznać ich rodzaje, a także wysokość.

Spis treści

Odszkodowania powypadkowe – co warto na ich temat wiedzieć?

Odszkodowania powypadkowe to nic innego jak formy rekompensaty szkody, jakich doznała dana osoba. Trzeba wiedzieć, że występują szkody osobowe, do których należą obrażenia ciała. W tym przypadku wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszkodzenia organizmu i czasu przez który poszkodowany jest niezdolny do pracy. Szkody majątkowe to np. uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ma pokrywać koszty związane z naprawą czy zastąpieniem choćby roweru bądź samochodu. Odszkodowania powypadkowe obejmują też pokrycie wynajmu zastępczego pojazdu. Odszkodowanie za utracony dochód przysługuje osobom, które nie są w stanie wykonywać swojej pracy bądź nie mogą wykonywać jej w pełnym wymiarze. Innym rodzajem odszkodowania jest odszkodowanie za ból i cierpienie. Należy się poszkodowanym, którzy na skutek wypadku doświadczają bólu czy dyskomfortu. Występuje też odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Przysługuje najbliższej rodzinie. Pokrywa koszty związane z pochówkiem, ale też wyrównuje straty finansowe, które wynikają z utraty dochodu. Odszkodowania powypadkowe wylicza się uwzględniając zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Jednorazowe odszkodowanie – ile wynosi?

Występuje jeszcze jeden rodzaj rekompensaty szkody. Jest to jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Jest ono wypłacane osobom, które doznały stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje też małżonkowi, dzieciom czy rodzicom osoby zmarłej na skutek wypadku w pracy czy choroby zawodowej. Mecenas Tomasz Walczak przypomina, że: “Wysokość jednorazowego odszkodowania jest zmienna, aktualnie wynosi ono 1133 zł za każdy punkt procentowego uszczerbku na zdrowiu”. Aby zyskać takie odszkodowanie trzeba złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Powinno to nastąpić zaraz po zakończeniu okresu leczenia czy rehabilitacji. Jeżeli natomiast doszło do śmierci na skutek wypadku, wniosek można złożyć w każdym czasie. Zakład ubezpieczeń społecznych ma 14 dni na wydanie decyzji. Tutaj pod uwagę brane jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź otrzymane orzeczenie komisji lekarskiej. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali, że należy się takie odszkodowanie, to wypłata następuje w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji, przy czym są to dni robocze.

Odszkodowania powypadkowe – co zrobić, gdy uzyskanie odszkodowania od sprawcy czy zakładu ubezpieczeń nie jest możliwe?

Jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania, to macie możliwość odwołania się od decyzji, przy czym sprawy nie należy kierować do sądu z pominięciem zakładu ubezpieczeń, gdyż sąd może stwierdzić, że doszło do przedwczesności powództwa. Jeżeli natomiast nie można uzyskać odszkodowania od sprawcy, to najlepiej wytoczyć mu sprawę sądową. To również dobre rozwiązanie, gdy ubezpieczyciel zaniża wysokość odszkodowania. Pamiętajcie, że powinniście walczyć o dobre odszkodowania powypadkowe, które w pełni zrekompensują wyrządzoną szkodę.