Co to jest Scrum?

Scrum jest konstrukcją, która pomaga zespołom pracować razem. Podobnie jak drużyna rugby (od której pochodzi jej nazwa), Scrum zachęca drużyny do uczenia się poprzez doświadczenie, samoorganizacji podczas pracy nad problemem i refleksji nad…

Co to jest kanban?

Kanban jest popularnym frameworkiem używanym do implementacji oprogramowania agile. Wymaga on komunikacji w czasie rzeczywistym w zakresie możliwości i pełnej przejrzystości pracy. Przedmioty pracy są reprezentowane wizualnie na tablicy…

Co to jest DevOps?

DevOps to termin powstały ze złączenie dwóch słów development oraz operations. Jest połączeniem kulturowych filozofii, praktyk i narzędzi, które zwiększają zdolność organizacji do dostarczania aplikacji i usług z dużą prędkością: ewolucja i…

Co to jest Agile?

Agile to dynamiczne podejście do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, które pomaga zespołom szybciej i bez zbędnego wysiłku dostarczać wartość swoim klientom. Zamiast stawiać wszystko na „wielkie bum”, zespół agile wykonuje…

Czym jest planowanie mediów?

Planowanie mediów to proces, dzięki któremu marketingowcy określają, gdzie, kiedy i jak często będą prowadzić reklamę w celu maksymalizacji zaangażowania i zwrotu z inwestycji. Planowanie mediów może podzielić wydatki na reklamę i zasoby…