Marketing 4p – Definicja i przykłady Marketing Mix

W latach 50. został spopularyzowany termin marketing miks, który zawierał ponad dziesięć elementów marketingu. Podstawowym z nich były 4 filary marketingu (P). Później, w latach 60., opracowany został model 7 P, udoskonalając podstawowe elementy kombinacji marketingowej. Z czasem wiele P zostało skrystalizowanych jak 5P, 8P itd. Jednak 4P marketingu jest jego najczystszą formą, która nie może być dalej udoskonalana. Każdy inny model P jest albo rozszerzeniem, albo modyfikacją oryginalnego 4P. Możemy dodać dwa lub więcej P do podstawy, ale nie możemy wyjąć i przenieść P tej podstawy. Jest to więc podstawa marketingu każdego rodzaju.

W tym artykule zbadamy, dlaczego 4P są obecnie niezbędne dla kierownika ds. marketingu i w jaki sposób nadal są niezbędne w marketingu produktów niematerialnych i materialnych:

Spis treści

Co to jest Marketing Mix?

Celem marketingu jest uświadamianie obiecujących klientów o Twoich produktach. Marketing miks to zestaw czynników, jakie firma może wykorzystać, aby skłonić konsumenta do zakupu swoich produktów. Jak sugeruje ten termin, jest to rzeczywiście mieszanka wielu taktycznych narzędzi marketingowych. Rolą kierownika ds. marketingu jest przygotowanie odpowiedniej kombinacji, która pozwoli uzyskać doskonałą synergię pomiędzy produktem a docelową grupą odbiorców.

Marketing miks zazwyczaj odnosi się do zestawu 4 P to znaczy produkt, cena, promocja, miejsce. Teoretycznie, marketing miks jest znacznie szerszym terminem. Często dodaje się również trzy dodatkowe elementy P — proces, ludzie, dowody fizyczne i nazywa się je siedmioma podpunktami marketingu. Rolą miksu marketingowego jest synteza widocznych i niewidocznych cech produktu z aspiracjami docelowych klientów. Mieszanka marketingowa dla wyprodukowanego produktu będzie inna niż ta dla produktu jako usługi.

Kto wymyślił marketing 4P?

Neil Borden po raz pierwszy spopularyzował ideę miksu marketingowego w latach 50. Borden zdefiniował kierownika ds. marketingu jako kogoś, kto łączy poszczególne składniki, aby stworzyć właściwą recepturę na wprowadzenie produktu na rynek. Później to E.Jerome McCarthy wysublimował koncepcję 4P marketingu z pomysłów Bordena na marketing miksu.

McCarthy podkreślił, że 4P to produkt, cena, promocja i miejsce, które są elementami wstępnej kontroli, mogącymi kształtować plan marketingowy. Wyraził również zmianę równowagi tych zmiennych w perspektywie długoterminowej, przy czym produkt pozostaje najtrudniejszy do zmiany.
Jakie czynniki wpływają na marketing miks?

Każda firma, która zamierza znaleźć odpowiedni zestaw dla swojego produktu, musi wziąć pod uwagę szereg czynników przed przystąpieniem do jego realizacji. Mieszanka marketingowa dla każdego produktu będzie określana przez dwa czynniki, tj.

Czynniki wewnętrzne

Obejmują one czynniki, które leżą wewnątrz organizacji lub dotyczą wewnętrznej atmosfery firmy. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim:

 • Charakter produktów,
 • Etapy produktu w jego ogólnym cyklu życia,
 • Dostępność funduszy,
 • Cele firmy.

Czynniki zewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne dotyczą czynników spoza organizacji. Obejmują one następujące aspekty:

 • Stopień konkurencji,
 • Wydajność kanału,
 • Zachowanie nabywcze konsumenta,
 • Kontrola ze strony rządu.

Znaczenie 4P w Marketingu.

Podstawowe zasady marketingu miksu oparte na 4 P zwiększą sukces produktów, przekazując następujące korzyści:

Tworzy to synergię

Cztery filary marketingu: Produkt, Cena, Promocja, Miejsce po odpowiednim wymieszaniu tworzą spójność, która nadaje produktowi odpowiednią dynamikę. Jest to zgodne z zasadą: całość jest większa niż suma jego części.

Lojalność marki i jej wartość.

Ponieważ podejście to koncentruje się na potrzebach klientów i ich satysfakcji, produkt w konsekwencji zyskuje lojalność i szacunek konsumentów.

Służy jako łącznik.

Cechy produktu, ceny i miejsce mają na celu uwzględnienie oczekiwań klienta. Aspekty promocyjne dają klientowi to, co proponuje mu firma, a tym samym lepiej pozycjonują produkty. W ten sposób tworzy się związek pomiędzy konsumentem a organizacją.

Pozwala na właściwą integrację.

Projektowanie 4 P wymaga kreatywnego myślenia i spostrzegawczości. Jeśli zostaną one prawidłowo połączone, Twój produkt trafi do wyjątkowej przestrzeni w głowie klienta.

Decyzja o wyborze kierunku działania.

Współzależność i nadrzędność jednego elementu nad drugim ukierunkowuje Państwa w podejmowaniu decyzji. Na przykład: jeśli cena twojego produktu jest wysoka, to w twojej działalności promocyjnej będziesz musiał dotrzeć do dobrze sytuowanych klientów, a twój projekt produktu musi być oparty na jakości. Kanały dystrybucji i lokalizacji itp. również będą kierowały się tą decyzją.

Wyższy wolumen sprzedaży.

Rezultatem wszystkich starań jest większe zadowolenie klientów i większy udział w rynku, co jest potęgowane przez wzrost sprzedaży produktów.

Elementy Mixu Marketingowego – 4P.

Omówmy teraz cztery podstawowe elementy marketingu miksu, którymi są: Produkt, Cena, Promocja i Miejsce.

1. Produkt

Produkt jest sercem mieszanki marketingowej. Wszystkie działania marketingowe zaczynają się od produktu. Produkt nie jest sam w sobie fizycznym bytem, lecz obejmuje wszystkie materialne i niematerialne aspekty, takie jak usługi, osobowość, organizacja i idee.

Bez produktu nie mamy nic do wyceny, promocji ani miejsca. Dlatego spośród wszystkich czterech P produkt jest najbardziej elementarnym P.

W tym przypadku istotne jest, aby zrozumieć termin „produkt miks” dotyczący marketingu. Produkt miks to cała gama produktów, które firma oferuje swoim klientom. Powiedzmy na przykład, że Apple jako autorytet w dziedzinie marek elektronicznych nakazuje lojalność jako pionier technologii mobilnych i urządzeń elektronicznych. Załóżmy, że Apple decyduje się rozszerzyć swoją linię produktów o nowe buty sportowe Apple. Tak więc asortyment produktów Apple będzie obejmował telefony komórkowe, tablety, iPody, zegarki i nowe w linii buty Apple.

Decyzje dotyczące asortymentu produktów będą zależeć od wielu czynników, takich jak:

 • Projekt,
 • Cechy charakterystyczne,
 • Marka,
 • Różnorodność produktów,
 • Jakość,
 • Usługi,
 • Opakowania, zwroty itp.

2. Cena

Cena jest wartością pieniężną, która musi być zapłacona przez klienta, aby nabyć lub uzyskać produkt. Jest to kluczowy element generujący przychody firmy.

Decyzje cenowe powinny być podejmowane z dużą ostrożnością, ponieważ jest to miecz obosieczny. Jeśli cena produktu jest zbyt wysoka, może on budzić uczucie wysokiej jakości. Jednocześnie sprawi, że Twój produkt trafi do ograniczonych i prestiżowych sklepów. Tak więc marketingowiec musi znać sztukę władania tym niebezpiecznym ostrzem cenowym.

Decyzje dotyczące miksu cenowego muszą uwzględniać poniższe zmienne marketingowe:

 • • Metody ustalania cen; polityka; strategie,
 • • Dopłaty,
 • • Zniżki, rabaty,
 • • Termin płatności,
 • • Polityka kredytowa.

Strategia cenowa Twojej firmy musi być zgodna z ogólnym założeniem przedsiębiorstwa, aby płynnie się łączyć. Od strategii cenowej zależy, czy chcesz przeniknąć na rynek, czy nie.

3. Promocja

Ma ona służyć dwóm celom. Po pierwsze, informuje potencjalnych klientów o Twoim produkcie, a po drugie, przekonuje ich do jego zakupu. Mieszanka promocyjna będzie zatem zawierać różne środki, które można wykorzystać do komunikacji z docelową grupą odbiorców. Skuteczny miks promocyjny zapewni dobrą sprzedaż, a marketingowiec musi dążyć do stworzenia sprzyjającego otoczenia.

Główne elementy miksu promocyjnego są następujące:

 • • Reklama,
 • • Sprzedaż osobista,
 • • Public relations,
 • • Marketing bezpośredni,
 • • Reklama — media społeczne, druk itp.,
 • • Promocja sprzedaży.

4. Miejsce (lub dystrybucja)

Miejsce lub fizyczna dystrybucja zajmuje się przeniesieniem własności produktu z producenta na klienta.

Marża zysku zależy od tego, jak szybko można oddać towar. Im szybciej produkty dotrą do punktu sprzedaży, tym większe są szanse na zadowolenie klientów i zwiększenie lojalności marki. Dlatego też czynnik miejsca ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności Twojego produktu na rynku.

Poniżej przedstawiamy elementy miksu dystrybucyjnego:

 • • Kanały dystrybucji,
 • • Decyzja o składowaniu,
 • • Obsługa produktów,
 • • Transport,
 • • Kontrola zapasów,
 • • Realizacja zamówień,
 • • Zasięg.

Które z 4P jest najważniejsze?

Teraz gdy znamy 4P, które wiążą się z procesem marketingowym, nadszedł czas, aby wskazać ten, który może go stworzyć lub zepsuć. Niektórzy menedżerowie marketingu uważają, że promocja jest kluczem do zwiększenia sprzedaży. Jednak to reklama ma przedstawiać użyteczność. Nie można promować dobrego zdrowia poprzez śmieciowe produkty żywnościowe.

Cena jest w rzeczywistości kwestią jakości i dystrybucji jest również zależna od docelowych klientów. To klienci docelowi decydują o jakości produktu i jego cenie, ale co ostatecznie identyfikuje klientów docelowych? To jest twój pomysł na produkt, produkt, który stworzyłeś. Jest to punkt wyjścia całego procesu myślowego, a więc najważniejszy ze wszystkich Ps.

Dlaczego produkt jest najważniejszy w 4P miksu marketingowego?

Wybór twojego produktu będzie podstawą do rozwoju pozostałych trzech P ceny, promocji i miejsca. Dlatego też, przy wyborze produktu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań nad kilkoma kluczowymi aspektami.

Wybór twojego produktu będzie podstawą do rozwoju pozostałych trzech P ceny, promocji i miejsca. Dlatego też, przy wyborze produktu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań nad kilkoma kluczowymi aspektami.

Badanie powinno obejmować: potrzeby, które produkt będzie spełniać; grupę wiekową, która skorzysta najbardziej; zmianę, jakiej dokona w życiu konsumenta; kryteria nazewnictwa; podmioty, które już sprzedają podobne produkty; ich strategie i to, jak różne mogą być oferty produktu.

Kilka dodatkowych P z Marketingu mix.

Technologia przekształca samą naturę marketingu. To nie tylko tworzenie nowych dróg wprowadzania produktów na rynek, ale także nowych rodzajów produktów, których do tej pory nie widziano. W świecie e-commerce marketing nie jest już polem do stagnacji, a Ty musisz zwracać uwagę na najnowsze trendy marketingu cyfrowego. Tak więc niektóre dodatkowe elementy są omawiane w celu dostrojenia marketingu.

Ludzie

Ludzie są dwiema kategoriami. Po pierwsze, ci, którzy są wewnątrz organizacji, obejmują pracowników od najniższego do najwyższego szczebla. To oni są klockami, które podtrzymują całą strukturę.

Po drugie, ludzie z zewnątrz lub klienci. To właśnie klienci są celem Twojej organizacji. Ich potrzebą jest twoja praca, a ich satysfakcja to twoja ostateczna nagroda.

Technologia

Wiąże się to z szeregiem działań związanych z tworzeniem i dostarczaniem towarów. Potrzeba doskonalenia i unowocześniania technologii jest dziś bezsporna. Samo pochodzenie produktu zależy od efektywności procesu. Szybkość produkcji, jakość, liczby itp. wszystko zależy od wydajności procesu.

Programy

Program, który obejmie tradycyjne 4P z nowymi wymaganiami czasowymi, jest niezbędny, aby utrzymać się na bieżąco z najnowszymi trendami. Nowy zakres działań marketingowych powinien uwzględniać charakter produktu, docelowych odbiorców, elementy marketingu internetowego i tradycyjnego itd.

Wydajność

Jest to ogólny czynnik decydujący. Wyniki przedsiębiorstwa w zakresie różnych cech, takich jak wartość firmy, udział w rynku, lojalność itp. będą miały zarówno finansowe, jak i inne konsekwencje. Atrybuty te będą dodatkowo pomocne w kierowaniu decyzjami dotyczącymi przyszłej ekspansji firmy lub korekt w bieżącej strategii.

Opakowanie

Stało się to jednym z decydujących czynników w budowaniu wizerunku marki w społeczeństwie. Atrakcyjna butelka może tylko sprawić, że Twój produkt będzie wyjątkowy, ponieważ coraz więcej osób korzysta z mediów społecznościowych. Może pomóc Twojemu produktowi dobrze się sprzedawać również na najlepszych rynkach e-commerce.

Dowody fizyczne

Jest to jeden z istotnych czynników przy wyborze miksu marketingowego dla produktu usługowego. Produkty usługowe są zazwyczaj niematerialne i w związku z tym brakuje im obecności materialnej. Jednakże marketing ma zasadnicze znaczenie dla faktycznej sprzedaży bezkształtowych produktów usługowych. Dlatego też, zamiast koncentrować się na wartościach niematerialnych, uwzględnia się elementy materialne związane z usługami:

Środowisko naturalne

 • Wzór,
 • Wyposażenie,
 • Dekoracja,
 • Atmosfera.

Jak zaprojektować skuteczną kombinację marketingową?

Teraz gdy znamy wszystkie elementy, które pozwalają na wprowadzenie produktu na rynek. Właściwa ich mieszanka, która jest odpowiednia dla danego produktu, zależy w dużej mierze od zdolności percepcji menedżera ds. marketingu. Dokładne zrozumienie produktu, jego rynku, potrzeb i preferencji klientów jest niezbędne, aby zbudować cenny obraz mieszanki marketingowej dla Twojego produktu. Dlatego też, aby miks marketingowy produktu był skuteczny, musi spełniać następujące warunki:

Produkt powinien być dopasowany do przewidywanego pozycjonowania

Unikalne pozycjonowanie produktu wymaga, aby każdy element miksu marketingowego wzajemnie się uzupełniał. Powinien on być również zgodny ze strategią pozycjonowania firmy.

Dopasowanie profilu klienta docelowego

Aby marketing miks był skuteczny, musi być oparty na profilu docelowego klienta. Oznacza to tylko, że jeśli docelowi klienci są z górnej półki, to Twój produkt musi być najwyższej jakości. Ceny powinny również odzwierciedlać jakość.

Dopasowanie zasobów do firm

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z zasobami, które są dostępne w firmie w celu ich zagospodarowania. Ponieważ to właśnie zasoby dyktują ci limit, możesz mieć wielkie plany, ale są to tylko marzenia bez funduszy na ich wsparcie.

Zapewnij harmonię elementów

Wszystkie składniki miksu marketingowego powinny być dobrze zsynchronizowane, aby nadać Twojemu produktowi wyjątkową pozycję. Jakakolwiek dysharmonia w aspektach wewnętrznych może wpłynąć na referencje w spojrzeniu na rynek i doprowadzić do porażki.

Przewaga konkurencyjna

Teraz musisz pamiętać, że nie jesteś sam, sprzedając produkt, ale możesz sprawić, że będzie wyglądał wyjątkowo, dzięki twojej kreatywności. W związku z tym wybór twojego miksu marketingowego musi uwzględniać strategię konkurencji, a także opracowywać rozwiązania przeciwdziałające atakom.

Połączenie celów organizacyjnych

Musisz przeanalizować ogólne cele organizacyjne i dopasować swój zestaw, aby ułatwić osiągnięcie celów firmy. Jeśli Twoja firma szuka szerokiej penetracji rynku nowym produktem, musisz odpowiednio dobrać ceny, ludzi, strategię promocyjną i metodę dystrybucji.

Na koniec

Marketing jest dyscypliną opartą na kontekście. Internet zróżnicował tradycyjne podejście do marketingu. Technologie oparte na Internecie umożliwiają głębszą penetrację w głąb jednostki. Jednak istota marketingu i jego cele pozostają te same, a 4 P są więc punktem wyjścia dla wszelkich nowych przedsiębiorstw, dużych i małych. W dzisiejszym świecie startupów 4P zyskują szczególne znaczenie. Utalentowany marketingowiec może połączyć dodatkowe P z tradycyjnymi 4P, aby wydobyć to, co najlepsze dla jego produktu, firmy i klientów. Należy jednak pamiętać, że wszystko zaczyna się od podstawowych 4P.