Praca w Niemczech dla opiekunki a zakaz konkurencji

Poszukiwania pracy nie zawsze są łatwe i szybkie. Często zanim znajdzie się zatrudnienie CV wysyła się do wielu agencji, a rozmowy rekrutacyjne odbywa w różnych firmach. Może się też zdarzyć, że jednocześnie otrzyma się kilka ofert pracy i trzeba wybrać tą najlepszą, wtedy też pojawia się kwestia zakazu konkurencji. Czym on jest i z czym wiąże się jego podpisanie?

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji to część umowy podpisywanej pomiędzy agencją pośrednictwa pracy a opiekunką. Najczęściej zobowiązuje on opiekunkę do niewykonywania działalności konkurencyjnej wobec agencji. Konkretne klauzule regulują, ile trwa zakaz konkurencji i jakich konkretnie działań opiekunka w tym czasie nie może podejmować. Często się zdarza, że obowiązuje on jedynie przez czas trwania umowy. Warto tu zaznaczyć, że jeśli zakaz konkurencji ma trwać również po zakończeniu umowy, to agencja powinna płacić stosowne wynagrodzenie za jego przestrzeganie, w innym wypadku osłabia to wydźwięk zapisu i jest podejrzane.

Dobrze jest też pamiętać, że nie wszystkie oferty pracy dla opiekunek w Niemczech posiadają zapis o zakazie konkurencji – tych bez można szukać, chociażby na opieka.felizajob.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek-osob-starszych. Warto też wiedzieć, że decydując się na podpisanie umowy z zakresie, trzeba unikać tych, w których jest on bezterminowy, z zastrzeżeniem rażąco wysokich kar umownych, nieodpłatnym zakresem po rozwiązaniu umowy, niejasnymi i niedokładnymi zapisami odnośnie aktywności zawodowych, od których trzeba się powstrzymywać.

Dlaczego dla agencji zakaz konkurencji jest opłacalny?

Agencje pośrednictwa pracy zakazem konkurencji chronią się przed stratami finansowymi. Te powodować może np. nawiązanie przez opiekunkę bezpośredniej współpracy z daną rodziną. Niektóre z agencji nie chcą też, aby opiekunka zaczęła współpracować z innymi firmami konkurencyjnymi. Okazuje się jednak, że klauzula o zakazie konkurencji w umowach może pojawiać się tylko, jeśli jest ekonomicznie uzasadnialna i jest stosowana do kluczowych – a nie szeregowych pracowników.

Taki zakaz może więc pojawić się m.in. w umowach wyższej kadry managerskiej. W przypadku umowy z opiekunkami najczęściej występuje, jeśli firma zainwestowała w rozwój umiejętności np. opłaciła kurs językowy czy rozwoju kompetencji zawodowych. W zamian zazwyczaj wymaga ona od opiekunki zobowiązania się do odbycia konkretnej ilości wyjazdów do Niemiec w charakterze opiekunki seniora, czyli inaczej mówiąc „odpracowania” długu. Brak tego „odpracowania” karany jest grzywną, czyli zwrotem pieniędzy, które zostały zainwestowane w rozwój kompetencji opiekunki.