Efektywność energetyczna – co to jest i jak ją zwiększyć?

Efektywność energetyczna jest praktyką niezbędną do ochrony środowiska. Istnieją domowe triki, które pozwalają zarządzać i zmniejszać zużycie energii elektrycznej, co ma także pozytywny wpływ na domowe finanse.

Spis treści

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczną można zdefiniować jako optymalizację zużycia energii, na przykład poprzez dostosowanie zużycia energii elektrycznej do rzeczywistych potrzeb użytkowników lub wdrożenie mechanizmów oszczędzania energii. Posiadanie odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej pozwala np. na zwiększenie bezpieczeństwa narodowego, gwarantując, że wystarczy energii dla całej populacji. Promowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) rating urządzeń gospodarstwa domowego (od A do G) przynosi korzyści w postaci oszczędności energii i zmniejszenia wpływu na środowisko podczas użytkowania tych urządzeń.

Efektywność energetyczna stała się priorytetem w agendach rządów na całym świecie, ponieważ tradycyjne źródła energii są ograniczone, coraz droższe, zależne od rynku zewnętrznego i mają znaczący wpływ na środowisko i ekosystem. Na poziomie produkcji, przedsiębiorstwa i administracja publiczna wdrażają coraz więcej środków i inicjatyw promujących energię ze źródeł odnawialnych i zrównoważony rozwój. Unia Europejska, na przykład, zobowiązuje się w dyrektywie 2010/31/UE do wdrażania w nowych domach różnych środków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i uczynienie ich bardziej zrównoważonymi, promując konstrukcje budowlane o niemal zerowym zużyciu energii.

Pięć wytycznych dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej

1. Urządzenia elektroniczne

Stosowanie wydajnych urządzeń domowych to mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie – oszczędność energii. Za pomocą etykiet energetycznych dołączonych do tych urządzeń można szybko i łatwo ocenić zużycie energii przez urządzenie w skali od A do G. Klasa A ma kolor zielony i jest najbardziej wydajna, natomiast klasa G (czerwona) jest najmniej wydajna. Choć urządzenie z najwyższą klasą efektywności energetycznej może być droższe w momencie zakupu, to w dłuższej perspektywie koszt ten się zwróci.

2. Ogrzewanie i klimatyzacja

Rozwój światowej gospodarki oznacza znaczny wzrost zużycia energii. Konkretnie, prognozy wskazują na 30% wzrost zużycia energii do 2040 roku. Ten nowy scenariusz wymaga rozwoju praktyk w zakresie efektywności energetycznej. Czy jednak społeczeństwo rzeczywiście zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ograniczenie zużycia energii?

Ogrzewanie, które pochłania znaczną część energii do użytku prywatnego również może być znaczącym źródłem oszczędności, jeśli weźmie się pod uwagę szereg parametrów, takich jak izolacja i utrzymanie temperatury w granicach 19-21°C w ciągu dnia i 15-17°C w nocy. Każda zmiana temperatury może oznaczać wzrost rachunku nawet o 7%. Przed zimą należy sprawdzić instalacje grzewcze od kotła po grzejniki, które powinny zostać odpowietrzone. Najlepiej, aby urządzenia były regularnie konserwowane, aby nie miały trudności z ogrzaniem powietrza w domu; w przeciwnym razie pracują ciężej i zużywają więcej energii.

Jeśli chodzi o klimatyzację, instalując klimatyzator, należy wziąć pod uwagę jego orientację i umieścić go w miejscu, gdzie nie dociera światło słoneczne w ciągu dnia. Ważne jest, aby prawidłowo konserwować filtry. Wskazane jest monitorowanie i regulowanie temperatury, która powinna wynosić około 22ºC. Z każdym obniżonym stopniem wzrost kosztów rachunku może wynieść nawet 8%.

3. Woda

Oszczędzanie wody to nie tylko oszczędność pieniędzy dla osób prywatnych, ale także pomoc w zapobieganiu zanieczyszczaniu jezior, rzek i mórz. Proste działania, takie jak branie prysznica zamiast kąpieli, mogą zmniejszyć zużycie wody od 3 do 5 razy. Ważne jest również, aby zakręcać krany podczas golenia, mycia zębów lub gdy mydlimy się w środku prysznica. Zużycie wody można również zmniejszyć poprzez zainstalowanie urządzeń oszczędzających wodę w prysznicach i kranach. Jeśli chodzi o pralkę i zmywarkę, warto z nich korzystać, gdy są całkowicie zapełnione.

4. Oświetlenie

Innym sposobem na poprawę efektywności energetycznej jest wykorzystanie diod LED, zamiast konwencjonalnych lamp lub żarówek. W rzeczywistości ta alternatywa może generować oszczędności energii do 80% w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem, a także jest przyjazna dla środowiska dzięki materiałom, z których jest wykonana. Energooszczędne systemy oświetleniowe oferuje https://lenalighting.pl/.

5. Transport

Transport jest odpowiedzialny za ponad 25% emisji CO2, 67% emisji tlenków azotu i 87% emisji tlenku węgla (CO). Dlatego coraz więcej osób domaga się spopularyzowania pojazdów wodorowych, hybrydowych i elektrycznych. Samochody elektryczne są bardziej wydajne, ponieważ nie emituje lokalnie żadnych zanieczyszczeń, chociaż w procesie wytwarzania energii elektrycznej, którą są ładowane, mogły zostać spalone paliwa kopalne.

Ponadto istnieją pewne nawyki jazdy, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej: nieosiąganie nadmiernych prędkości i jazda bez gwałtownych przyśpieszeń; nieotwieranie okien i utrzymywanie klimatyzacji w średniej temperaturze 21ºC; oraz właściwa konserwacja opon i silnika.

Podsumowanie

Efektywność energetyczna jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ nasze życie i gospodarka jest uzależniona od prądu, niemniej jednak wierzymy, że dzięki naszym poradom przynajmniej w małym stopniu możesz się przyczynić do poprawy sytuacji.