Co to jest Wibor, Libor, Euribor?

Należy mieć świadomość, że oprocentowanie lokat o zmiennej stopie procentowej jest zależne od bardzo dużej liczby czynników. Warto wiedzieć, że ogólna rama wyznaczana jest przez Radę Polityki Pieniężnej, która decyduje o wysokości stóp procentowych, ale również od ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Wspomniany wpływ odzwierciedlać będą WIBOR, LIBOR. a także EURIBOR.

Spis treści

Krajowe stopy referencyjne – WIBOR

Nie wszyscy wiedzą, że WIBOR jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów, a także depozytów na międzybankowym rynku w Warszawie. Określany jest nie tylko na 1 dzień, ale również tydzień, miesiąc, trzy miesiące, pół roku i rok na podstawie bardzo podobnych mechanizmów do wskaźników, które są stosowane np. dla strefy euro. W najprostszym możliwym ujęciu WIBOR jest to stopa procentowa po jakiej poszczególne banki udzielają sobie pożyczek. Koniecznie trzeba także podkreślić, że stawka zostaje ustalana praktycznie każdego dnia roboczego o godzinie 11:00, z kolei proces jej wyznaczenia nazywa się fixingiem.

EURIBOR

EURIBOR jest z kolei referencyjną wysokością oprocentowania zarówno kredytów jak i depozytów na międzybankowym rynku w strefie euro. EURIBOR wyznacza się przez arytmetyczną średnią wysokość oprocentowania, która jest przez wybrane banki biorące udział w panelu euribor. Warto również podkreślić, że odrzuca się zarówno 15% najwyższych, jak i najniższych wartości. Z kolei stawki wyznaczane są dla pożyczek nie tylko na 1 lub 2 tygodnie, ale również 1, 2, 3, 6, 9 i 12 miesięcy.

Nie wszyscy również zdają sobie sprawę, że nadzór nad tym procesem sprawowany jest przez komitet sterujący składający się z dziesięciu osób. Trzeba zaznaczyć, że jego członkowie wybierani są z grona niezależnych bankowców oraz ekspertów, którzy specjalizują się w operacjach na rynku finansowym. Wskaźnik następnie zostaje publikowany w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego, ma również wpływ zarówno kredyty, jak i depozyty w euro/

LIBOR

LIBOR jest z kolei referencyjną wysokością oprocentowania depozytów oraz kredytów na międzybankowym rynku w Londynie. Wyznaczana jest ona zarówno dla szwajcarskiego franka, jak i japońskiego jena, amerykańskiego dolara oraz angielskiego funta. Warto także wiedzieć, że LIBOR jest podawany nie tylko na 1 dzień, ale również 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy. Trzeba również zaznaczyć, że mechanizm ustalania tego wskaźnika jest bardzo podobny do wskaźnika EURIBOR. Dla Polaków najbardziej istotna jest stopa LIBOR na trzy miesiące w kwestii franka szwajcarskiego, ponieważ jej poziom oddziałuje na oprocentowanie kredytów w tej walucie.