Biegły rewident – kim jest i jakie ma zadania?

Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia należytej dokumentacji, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym dokumentacji związanej z finansami firmy. Za to, żeby w księgach finansowych wszystko się zgadzało odpowiada dział kadr i płac. A czy faktycznie nie ma żadnych uchybień na tle finansowym, sprawdzi biegły rewident.

Kim jest biegły rewident i kto może nim zostać?

Biegły rewident to osoba, która ma uprawnienia do tego, żeby wykonywać w przedsiębiorstwach kontrolę z zakresu finansów. Mogłoby się wydawać, że jest to praca jak każda inna, ale aby zostać biegłym rewidentem, należy spełniać kilka warunków oraz zdać egzaminy. Rewident jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że musi posiadać wysokie kompetencje oraz nieposzlakowaną opinię. Zakładając, że ostatni wariant jest spełniony, to osoba chcąca wykonywać ten prestiżowy zawód musi:

  • być absolwentem studiów wyższych;
  • zrealizować praktykę oraz odbyć aplikację;
  • z pozytywnym wynikiem ukończyć egzaminy teoretyczne;
  • zdać egzamin dyplomowy;
  • złożyć ślubowanie (m.in. przyrzec o bezstronności i rzetelności wykonywanych obowiązków).

Tym samym droga do tego, żeby stać jest rewidentem i móc przeprowadzić audyt kadrowo–płacowy jest naprawdę długa.

Jakie zadania wykonuje biegły rewident?

Słowo rewident pochodzi od rewizji, a dokładnie od rewizji finansowej, której dokonuje audytor. A zatem jego zadaniem jest sprawdzenie, czy prowadzenie kadr przebiega prawidłowo, sprawozdania   są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a sytuacja majątkowa firmy stabilna. Ale poza audytem ksiąg rachunkowych biegły rewident może również prowadzić wspomniane księgi, pełnić rolę doradcy podatkowego, organizować szkolenia dotyczące rachunkowości czy podatków, a także ma kompetencje do tego, aby przewodniczyć w postępowaniach upadłościowych.

Jeżeli dotychczas nieznany był zawód biegłego rewidenta, to warto zapamiętać, że jest to osoba, która przeprowadza audyty finansowe, musi mieć nieskazitelną opinię i posiadać wysokie kompetencje.