Co to jest numer NIP firmy i jak go sprawdzić?

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej to ciąg dziewięciu cyfr służący do rozpoznania podatnika. Co oznaczają poszczególne cyfry i dlaczego przed nawiązaniem współpracy warto poprosić kontrahenta o podanie NIP-u? Podpowiadamy.

Numer NIP to indywidualny identyfikator podatkowy, umożliwiający instytucjom i organom podatkowym weryfikację podatników, płatników oraz inkasentów.

Spis treści

Co oznaczają poszczególne cyfry w NIP-ie?

Numer NIP składa się z 9 cyfr. Trzy pierwsze to kod urzędu skarbowego, który nadał numer. Kolejne 6 to cyfry wybrane przez system losowo, a ostatnia jest cyfrą kontrolną.

Jak uzyskać numer NIP?

W zależności od charakteru podmiotu uzyskanie numeru NIP może przebiegać na różne sposoby.

 • Jesteś osobą fizyczną, która chce zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą? Złóż zgłoszenie identyfikacyjne we wniosku o wpis działalności do rejestru CEiDG.
 • Jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność nierejestrowaną? Złóż do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania formularz NIP-7.
 • Wypełnienie i złożenie formularza NIP-7 będzie także konieczne w przypadku wspólników spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i partnerskich, którzy są płatnikami składek na ubezpieczenia lub podatnikami podatku dochodowego.

Uzyskanie numeru NIP jest bezpłatne, a naczelnik urzędu skarbowego nadaje go w ciągu 3 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia identyfikacyjnego.

Dlaczego przed nawiązaniem współpracy warto poprosić kontrahenta o podanie numeru NIP?

Numer NIP dostarczy ci wielu przydatnych informacji na temat twojego potencjalnego kontrahenta. Dysponując NIP-em, dowiesz się, czy firma:

 • jest faktycznie zarejestrowana, a jej dane zgadzają się z tymi, które zadeklarował klient;
 • jest obecnie zawieszona lub wykreślona z rejestru;
 • figuruje na białej liście podatników VAT;
 • ma długi wpisane do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Pozwoli więc już na starcie zweryfikować kluczowe kwestie związane z wiarygodnością, a co za tym idzie – uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji nawiązania współpracy z nieuczciwym płatniczo czy zadłużonym podmiotem.

Jak sprawdzać kontrahentów?

Jak sprawdzić firmę po NIPie? Sprawdzenie powinno przebiegać etapowo.

Sprawdzenie firmy po NIP w CEiDG lub KRS

CEiDG i KRS to ogólnodostępne rejestry, które pozwolą ci zweryfikować, czy firma, z którą rozpoczniesz współpracę, jest faktycznie zarejestrowana. Dostarczą także informacji o danych rejestrowych podmiotu: nazwie, adresie, miejscu wykonywania działalności, przedmiocie działalności, numerze KRS, sposobie reprezentacji, wysokości kapitału zakładowego (w przypadku spółek) etc.

 • Twój potencjalny kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej? Informacji na jego temat poszukaj w rejestrze CEiDG. W tym celu wejdź na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, a następnie wybierz zakładkę „Znajdź przedsiębiorcę” i we wskazanym polu wpisz numer NIP firmy kontrahenta i naciśnij przycisk „Szukaj”.
 • Twój potencjalny kontrahent jest wspólnikiem spółki z o.o., spółki komandytowej lub spółki jawnej. Zajrzyj do rejestru KRS. Wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html, zaznacz bazę „Przedsiębiorcy”, we wskazanym polu wpisz numer NIP i naciśnij przycisk „Szukaj”.

Sprawdzenie firmy po NIP na białej liście podatników VAT

Biała lista podatników VAT jest ogólnodostępnym rejestrem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Sprawdzenie, czy dane twojego kontrahenta figurują na białej liście, jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 roku, jeśli zapłacisz mu powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie;
 • poniesiesz ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie ureguluje on należnego podatku VAT od transakcji.</Aby sprawdzić firmę na białej liście podatników VAT, wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, wpisz numer NIP, a następnie naciśnij przycisk „Szukaj”.

Sprawdzenie firmy po NIP w rejestrze BIG InfoMonitor

Ostatnim, lecz wcale nie najmniej ważnym etapem weryfikacji jest sprawdzenie, czy firma, z którą zamierzasz rozpocząć współpracę, ma długi wpisane do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Jeśli okaże się, że rzeczywiście jest dłużnikiem, będziesz mógł zrezygnować ze współpracy lub zmienić warunki kontraktu na takie, które skutecznie ochronią twoje interesy.

Jak sprawdzić kontrahenta po NIP w bazie BIG?

Aby sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta, musisz wygenerować Raport o Przedsiębiorcy. Może on mieć formę podstawową lub rozszerzoną.

 • Raport Podstawowy zawiera informacje o długach i terminowo spłaconych należnościach wpisanych do BIG InfoMonitor i dane z rejestru REGON.
 • Raport Rozszerzony zawiera dane z Raportu Podstawowego oraz dodatkowo: informacje o tym, kto wcześniej sprawdzał daną firmę w rejestrze BIG InfoMonitor, negatywne informacje z bazy BIK, dane z Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich, dane z wywiadowni gospodarczych oraz wskaźnik ryzyka MŚP, który określa w skali od A do D, zagrożenia wynikające ze współpracy. Warunkiem jego pobrania jest podpisanie i odesłanie BIG-owi papierowej wersji umowy oraz uzyskanie zgody sprawdzonego podmiotu na weryfikację danych w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP).

Aby wygenerować raport:

  • odwiedź stronę www.big.pl, zostaw swoje dane kontaktowe i poczekaj na kontakt doradcy;
  • poczekaj na zaproszenie do Systemu Biznes.BIG.pl, a następnie zaloguj się, zaakceptuj ustalone z doradcą warunki i podpisz umowę;
  • zaloguj się na swoje konto i wygeneruj Raport o Przedsiębiorcy.

Weryfikacja danych kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy to przejaw odpowiedzialności i dojrzałego podejścia do prowadzenia biznesu. Takie działania są skutecznym sposobem na zminimalizowanie ryzyka towarzyszącego transakcjom handlowym, a co za tym idzie — ochronę własnego portfela, wizerunku, a nierzadko także zdrowia.