Jak działa laboratorium metrologiczne?

Rzetelność i dokładność pomiarów są bardzo istotne w wielu dziedzinach naszego życia. Współczesne technologie wymagają coraz większej precyzji, dlatego stosowane dawniej metody miernicze przestały wystarczać, a w nadzorze nad spełnianiem określonych standardów pomagają profesjonalne laboratoria metrologiczne.

Czym zajmuje się metrologia?

Metrologia jest dziedziną nauki zajmującą się pomiarami. Metrologia możemy podzielić na ogólną, stosowaną i teoretyczną. Dzięki prowadzonym badaniom można zapewnić bardzo wysoką dokładność dokonywanych pomiarów, co wykorzystywane jest w przeróżnych obszarach współczesnego życia – nie tylko w nowoczesnej inżynierii precyzyjnej, ale również między innymi w farmacji, medycynie, handlu i przemyśle. Dokładność pomiarów ma także wielkie znaczenie dla środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt.

W metrologii określane są bardzo ścisłe tolerancje dla wykorzystywanych przyrządów mierniczych oraz gotowych produktów. W praktyce oznacza to, że pomiar można uznać za prawidłowy dopiero w sytuacji, kiedy do jego wykonania użyte zostały urządzenia właściwie skalibrowane, według jednostek określonych w stosownych regulacjach. Jednostki bazowe, wykorzystywane w metrologii, wymienia Konwencja Metryczna, podpisana w 1875 roku. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag (BIPM) odpowiada za standardy pomiaru oraz ujednolicenie stosowanych jednostek. W Polsce BIPM jest reprezentowane przez Główny Urząd Miar (GUM).

Na czym polega praca laboratorium metrologicznego?

Główny Urząd Miar nie zajmuje się bezpośrednio dokonywaniem pomiarów oraz kalibracją przyrządów. Jest natomiast instytucją, która określa państwowe wzorce pomiarowe. Na podstawie tych danych akredytowane laboratoria metrologiczne, jak Predom, są upoważnione do kalibrowania urządzeń, oferowania klientom badań metrologicznych oraz wystawiania certyfikatów. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i po wyznaczeniu wartości wielkości fizycznych można też dokonywać kolejnych obliczeń.

Laboratorium korzysta ze specjalnej aparatury pomiarowej, co daje gwarancję rzetelności wyników i w ten sposób chroni także przyszłych konsumentów, ponieważ produkty i usługi powstają według jasno określonych wytycznych. Co jednak ważne, dla zachowania precyzji pomiarów nie wystarczy tylko jedna kalibracja, zwłaszcza w przypadku urządzeń elektronicznych – kalibrowanie należy powtarzać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami GUM/BIPM.