Redukcja emisji CO2 w budownictwie. Z czym się wiąże?

Unia Europejska w ramach Zielonego Ładu założyła redukcję gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55 proc., natomiast ich zerowy poziom emisji do 2050 roku. Z czym wiąże się konieczność redukcji śladu węglowego dla firm z branży budowlanej?

Spis treści

Poważne skutki nadmiaru CO2 w atmosferze

Nadmierna emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, prowadzi do globalnego ocieplenia, które polega na wzroście średniej temperatury powierzchni Ziemi. Obserwowane jest ono już teraz i naukowcy nie mają wątpliwości, że wynika to z działalności człowieka.

Zbyt duża ilość CO2 w atmosferze to przede wszystkim groźba katastrofalnych zmian klimatycznych. Szybsze topnienie lodowców, wzrost poziomów mórz i oceanów, zmiany w strukturze opadów, częstsze powodzie oraz susze, zakwaszenie wód, wymieranie gatunków – to jedynie kilka skutków, jakie niesie za sobą nadmierna emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Aby zapobiegać tym skutkom, Unia Europejska opracowała strategię Europejskiego Zielonego Ładu, który do 2050 roku zakłada dekarbonizację, czyli osiągnięcie zerowej emisji CO2 i ograniczenie śladu węglowego do jak najniższych poziomów.

Dekarbonizacja branży budowlanej

Redukcja CO2 w branży budowlanej wymaga ścisłej współpracy wielu specjalistów – od projektantów nieruchomości, przez producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, a skończywszy na dostawcach instalacji używanych do eksploatacji budynków.

Aby osiągnąć niższą emisję CO2, w branży budowlanej prowadzone są zróżnicowane inwestycje, między innymi:

  • Projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych – o niższym zapotrzebowaniu na energię i przez to niższym śladzie węglowym,
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej i wiatrowej, która używana jest też do zasilania procesów produkcyjnych,
  • Pozyskiwanie lokalnych materiałów – ogranicza emisję przez brak konieczności dalekiego transportu,
  • Recykling materiałów – przykładowo przez użycie kruszyw z recyklingu w mieszankach betonowych,
  • Nowoczesne technologie przemysłu 4.0 – umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych, transportowych,
  • Kompensacja śladu węglowego – offset śladu węglowego przez działania zmierzające do jego zrekompensowania, na przykład przez nasadzenia drzew, uczestnictwo w projektach redukcyjnych CO2,
  • Sekwestracja CO2 – CCS (Carbon Capture and Storage), która polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla w trakcie emisji, a następnie na jego transporcie i składowaniu, na przykład w formacjach geologicznych.

Nowe perspektywy dla polskich producentów materiałów budowlanych

Konieczność dążenia do zerowej emisji dotyczy również polskich firm w branży budowlanej. Wiele z nich już teraz rozpoczęło wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Jednym z liderów w ich stosowaniu jest Cementownia Górażdże. Prezes Grupy Górażdże Andrzej Reclik podkreśla, że w zarządzanym przez niego zakładzie używane są zróżnicowane technologie redukujące emisję CO2. 

Przykładem jest znajdujący się w ofercie Grupy beton niskoemisyjny EcoCrete. Jest on wytwarzany z lokalnych materiałów z wykorzystaniem czystej energii solarnej, zamkniętego obiegu gospodarki i zasad zrównoważonej produkcji, co potwierdza certyfikat CSC (Concrete Sustainability Council).

Andrzej Reclik wskazuje też, że Cementownia Górażdże jest uczestnikiem międzynarodowego projektu badawczego ACCSESS, który dotyczy metod transportu i składowania wychwyconego CO2 oraz efektywności i skalowalności tego procesu, by w przyszłości osiągnąć neutralność klimatyczną.