Co to są znaki towarowe i jaka jest ich funkcja?

Znak towarowy jest pewnym symbolem, dzięki któremu możemy stać się rozpoznawalni na rynku. Jego zarejestrowanie zapewni nam ochronę, a jednocześnie będziemy mogli rozwijać się i wyróżniać na rynku spośród konkurencji. Przedmiot rejestracji musi być jednak wyraźnie określony, aby nie było wątpliwości, że podlega on ochronie. Czym są znaki towarowe? Jakie są ich rodzaje i funkcje? Z odpowiedzią przychodzimy w poniższym artykule.

Spis treści

Znak towarowy – co to takiego?

Zgodnie z art. 120 ustawy o Prawie własności przemysłowej, znakiem towarowym nazywamy każde oznaczenie, które może być przedstawione w sposób graficzny, a tym samym pozwala odróżnić od siebie towary różnych przedsiębiorstw. Jeśli znaki towarowe nie nadają się do wyróżnienia danych produktów na tle konkurencji i nie mają zindywidualizowanego charakteru, wówczas nie mogą być zarejestrowane. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze znakiem powszechnie używanym lub takim, który mógłby wprowadzać konsumentów w błąd np. co do pochodzenia, czy jakości produktu. 

Rodzaje znaków towarowych

Rodzaje znaków towarowych 

W przypadku znaków towarowych można dokonać ich klasyfikacji ze względu na dwa różne kryteria podziału: metodę postrzegania i przedmiot, który je wykorzystuje. 

Postrzeganie znaku – podstawowy podział

 • znak przestrzenny – dotyczący kształtu towaru lub opakowania,
 • znak słowny – jest złożony ze słów i innych, standardowych znaków typograficznych; odbiera się go za pomocą wzroku oraz słuchu, 
 • znak graficzny – powstał dzięki zastosowaniu niestandardowych znaków odczytywanych za pomocą wzroku,
 • znak słowno-graficzny – stanowi kombinację elementów słownych i graficznych,
 • znak dźwiękowy – składa się wyłącznie z jednego dźwięku lub jego kombinacji, odbieranych jedynie za pomocą słuchu,
 • znak kombinowane – wykorzystujący różne formy ekspresyjne np. słowo i obraz.

Podmiot – podział ze względu na użycie znaku 

 • znak sławny – wysoce znany, jego nabywcy mają przekonaniem o wyjątkowych znaczeniu towarów nim sygnowanych, 
 • znak notoryjny – uznany ze względu na powszechną znajomość na terenie kraju przez większość potencjalnych nabywców np. na skutek długotrwałej reklamy 
 • znak renomowany – potwierdzający jakość, 
 • znak zwykły – to taki, który jest chroniony przed wpływami konkurencji i pozwalający zidentyfikować pochodzenie towaru danego przedsiębiorstwa, 
 • znak firmowy – zawiera nazwę podmiotu gospodarczego,
 • znak usługowy – wykorzystywane przez podmioty świadczące określone usługi, 
 • znak handlowy – używany przez sprzedawców, 
 • znak fabryczny – wykorzystywany przez producentów.

Funkcje znaku towarowego 

W życiu gospodarczym znaki towarowe sprawują określone funkcje. Jaką rolę odgrywają?

 1. Funkcja oznaczenia pochodzenia (odróżniająca) – celem znaków towarowych jest skutecznie odróżnienie towarów od innych produktów na rynku. Użycie znaku nie tylko wyróżnia nas na tle konkurencji, ale również wskazuje, że dany produkt pochodzi od konkretnego przedsiębiorcy. W ten sposób znakom towarowym nadaje się charakter komercyjny. 
 2. Funkcja jakościowa (gwarancyjna) – buduje wśród konsumentów skojarzenie towarów danego przedsiębiorstwa z ich wartościami. Oznacza to, że znaki towarowe informują nas o jakości oferowanych usług lub produktów. Dzięki temu potencjalni nabywcy wiedzą, że towary sygnowane tym znakiem zachowują jakość na określonym poziomie. 
 3. Funkcja reklamowa (sugestywna) – służy nawiązaniu komunikacji z potencjalnym nabywcą, zachęcając go tym samym do nabycia określonego towaru. W ten sposób znaki towarowe stają się również nowym nośnikiem, a więc środkiem reklamowym. Funkcja ta bardzo często łączy się z gwarancyjną.