5 popularnych mitów dot. zawodu radcy prawnego

Wiele sytuacji życiowych wymaga zasięgnięcia pomocy u radcy prawnego. Jest to jednak zawód, na temat którego krążą różne mity, w rzeczywistości zupełnie mijające się z prawdą. Z którymi z nich możemy spotkać się najczęściej i jak faktycznie wyglądają poszczególne kwestie dotyczące pomocy prawnej?

Spis treści

Kim jest radca prawny i czym się zajmuje?

Radcą prawnym może być każdy, kto uzyskał pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Do egzaminu zawodowego mogą podjeść osoby, które ukończyły pełne szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej, bądź posiadają odpowiednie doświadczenie zdobyte w praktyce.. Wiedza radcy prawnego zazwyczaj nie jest ograniczona do określonych dziedzin prawa, bowiem od osoby aspirującej do tego zawodu, wymagana jest ogólna wiedza prawnicza, na wysokim poziomie . Nie jest prawdą, że osoby wykonujące ten zawód zajmują się wyłącznie sprawami cywilnymi i gospodarczymi, podczas gdy adwokaci specjalizują się w kwestiach karnych. W rzeczywistości od 2015 roku radcy prawni mogą także reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych, podobnie jak adwokaci. W efekcie tego, przy wyborze prawnika nie należy kierować się tylko uzyskanym tytułem – znacznie ważniejsze jest sprawdzenie, w jakich dziedzinach prawnik posiada praktyczne doświadczenie.

Mity na temat zawodu radcy prawnego

Istnieje wiele mitów i nieścisłości dotyczących radców prawnych i adwokatów, które czasami utrudniają podjęcie właściwej decyzji. W tym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości na ten temat – przedstawiamy pięć popularnych mitów dotyczących radcy prawnego.

Mit 1: Radca prawny nie może występować w sprawach karnych

Do 2015 roku radcy prawni nie mogli reprezentować klientów w sprawach karnych, ale obecnie mają takie same uprawnienia jak adwokaci. Obydwie grupy mogą oferować swoje wsparcie w sprawach karnych, karnoskarbowych i cywilnych, a także wielu innych.

Mit 2: Adwokat ma więcej kompetencji od radcy prawnego

Radcy prawni i adwokaci mają podobny zakres obowiązków i kompetencji. Pewną różnicą jest jednak większa swoboda zatrudnienia w przypadku radców prawnych – adwokaci nie mogą wykonywać swojego zawodu w oparciu o umowę o pracę.

Mit 3: „Mecenas” to określenie dotyczące tylko adwokatów

Przyjęte zwyczajowo określenie „mecenas” może być stosowane zarówno wobec adwokatów, jak i radców prawnych. Jest to zwykła forma grzecznościowa i nie wskazuje na specjalny status danej osoby.

Mit 4: Radca prawny płci żeńskiej to radczyni

Obydwa tytuły – adwokat i radca prawny – są neutralne płciowo. Zwroty „pani mecenas” i „pani adwokat” mogą być stosowane wobec kobiet wykonujących te zawody. Posługiwanie się zwrotem „radczyni” jest również poprawne.

Mit 5: Radca prawny i adwokat to ten sam zawód

Chociaż oba zawody są podobne, istnieją pewne różnice – najważniejsze z nich dotyczą dostępnych form zatrudnienia oraz samorządów zrzeszających te grupy zawodowe. Adwokatów zrzeszają okręgowe i krajowe rady adwokackie, zaś radców prawnych okręgowe i krajowe izby radców prawnych. Do tego można dostrzec subtelne różnice w strojach sądowych: żabot togi adwokata jest zielony, a radcy prawnego – niebieski.

Skąd biorą się mity na temat radców prawnych?

Mity dotyczące radców prawnych i adwokatów często wynikają z historycznych różnic między tymi zawodami. Aktualnie jednak ich uprawnienia i kompetencje są praktycznie jednakowe. Wybierając prawnika, warto zatem skoncentrować się nie na samym tytule zawodowym, ale przede wszystkim na specjalizacji i doświadczeniu.

Tekst przygotowany we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Galiński & Kleina w Gdańsku.