Kluczowe rzeczy prawne, o których należy pamiętać, gdy doznają Państwo obrażeń ciała w pracy

Wszyscy właściciele firm są odpowiedzialni za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Niektórzy pracodawcy zapominają jednak o tej odpowiedzialności. W rezultacie, Ty jako ich pracownik możesz doznać obrażeń w tym procesie. Zdarzają się również sytuacje, w których pracodawcy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać bezpieczeństwo swoich pracowników, ale pracownicy nadal doznają obrażeń. Jeśli zostaniesz ranny, musisz pamiętać, że masz prawo do odszkodowania za obrażenia i straty. Nie powinieneś się bać, ponieważ prawo jest po Twojej stronie. A jeśli nie jesteś pewien, co robić, przekażemy Ci najważniejsze rzeczy, o których powinieneś pamiętać zgodnie z prawem, gdy doznałeś obrażeń ciała w pracy.

Upewnij się, że udokumentowałeś wypadek.

Aby mieć pewność, że możesz złożyć pozew, musisz ustalić, że Twój pracodawca jest odpowiedzialny za Twoje obrażenia. Musisz mieć dowody na to, co zrobił i wyniki jego działań. Musisz również spisać okoliczności, które mogły spowodować wypadek.

Upewnij się, że spisałeś:

Co robiłeś przed, w trakcie i po wypadku.

To udowodni, że byłeś w pracy, co mogło doprowadzić do wypadku.

Zapisanie wydarzeń pokaże również, że po wypadku nie zrobiłeś nic, co złagodziło Twoje obrażenia.

Przyczyny wypadku.

Napisanie gdzie byłeś podczas wypadku pokaże, czy możesz przebywać w miejscu wypadku.

Zobacz również:  Candidate Experience czyli ocena procesu rekrutacyjnego na wagę złota. Jak lepiej rekrutować?

Data i godzina wypadku.

Dowodzi to, że powinieneś pracować w tym obszarze w określonym czasie i dniu. Być może na ten konkretny czas i datę zostałeś przydzielony do innego obszaru, co może obniżyć Twoje odszkodowanie.

Warunki panujące w miejscu wypadku.

Ważne jest, aby ustalić, czy teren był wcześniej miejscem wypadku, a warunki panujące na tym terenie były takie same, gdy doznałeś obrażeń. Należy również zwrócić uwagę, czy podłoga jest śliska, co mogło przyczynić się do upadku lub czy istniały inne zagrożenia, którym można było zapobiec, ale które mimo to przyczyniły się do obrażeń.

Działania, które pracodawca mógł lub nie podjął, aby zapobiec wypadkowi.

Nawet jeśli został już poinformowany o zagrożeniach w miejscu pracy, być może nie podjął niezbędnych działań. Jeśli uważasz, że Twój pracodawca był świadomy zagrożeń w miejscu pracy i nadal zmuszał Cię do pracy w tym obszarze, Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Zapisanie tych rzeczy tak szybko, jak to możliwe, zapewni, że wydarzenia te są świeże w Twojej pamięci.

Znajdź świadków.

Tak szybko, jak to możliwe, należy szukać ewentualnych świadków wypadku. Pamięć zanika wraz z upływem czasu, więc powinieneś jak najszybciej się poruszać.

Po zlokalizowaniu potencjalnego świadka zapytaj go, czy jest w stanie złożyć krótkie oświadczenie na temat wypadku. Ich relacje powinny mieć formę pisemną.

Upewnij się, że zapisałeś:

  • Dane kontaktowe świadków.
  • Nazwy, numery telefonów i adresy domowe.
  • Obowiązki w pracy.
  • Stanowisko w pracy świadków i ich obowiązki w pracy.

Rób zdjęcia i otrzymuj kopie filmów wideo.

Upewnij się, że robisz zdjęcia miejsca wypadku tak szybko, jak to możliwe, ponieważ pracodawca może naprawić obszar, aby udowodnić, że Twoje roszczenie jest błędne. Należy również zrobić zdjęcia obrażeń, a jeśli to możliwe, dostarczyć zdjęcia obrażeń przed wypadkiem. A jeśli to możliwe, należy poprosić o kopię wideo nadzoru nad wypadkiem. Pomoże to uporządkować sytuację w razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności.

Zobacz również:  5 Czynników wpływających na kulturę firmy, o których nie myślałeś

Upewnij się, że natychmiast wszystko sprawdziłeś.

Niezależnie od tego, czy widzisz lub nie widzisz lub nie czujesz żadnego urazu, powinieneś natychmiast sprawdzić siebie. Niektóre obrażenia nie pojawią się natychmiast, ale okażą się śmiertelne.
Również wizyta u lekarza pomoże udowodnić Twoje roszczenie. Pokaże to, że działania pracodawcy spowodowały Twoje obrażenia i wydarzyło się to w pracy.
Na koniec, podczas kontroli, upewnij się, że otrzymałeś kopie raportów, dokumentacji medycznej i diagnozy.

Nigdy nie należy odchodzić od leczenia przez lekarza.

Powinieneś stosować się do poleceń lekarza, ponieważ mogą one być wykorzystane przeciwko tobie, jeśli odbiegasz od jego poleceń. Pracodawca może twierdzić, że umyślnie pogorszyłeś swoje obrażenia. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza może skutkować odrzuceniem Twojego przypadku lub może obniżyć wysokość odszkodowania, które otrzymasz.
Nie powinieneś również nigdy nie przegapić wizyty, ponieważ może to również skutkować odrzuceniem Twojego roszczenia.

Zatrudnij adwokata.


Upewnij się, że jak najszybciej porozmawiasz z prawnikiem ds. obrażeń ciała. On będzie w stanie pomóc Ci w tym, co powinieneś zrobić. Twój prawnik powinien być dobrze poinformowany o sprawach dotyczących obrażeń ciała.
Upewnij się, aby pokazać wszystkie dokumenty związane z wypadkiem swojemu prawnikowi. I zawsze bądź całkowicie szczery podczas rozmowy.