Czy pracownicy poświęcają zdrowie psychiczne dla wyższych zarobków?

Każdy z nas ma inne cele w życiu zawodowym, wielu szuka spełnienia, pragnie wiedzy lub dąży do władzy. Jest jedna rzecz, która wszystkich łączy, a mianowicie dążymy do uzyskania określonego poziomu wynagrodzenia. Podczas gdy kluczowe jest, abyśmy zarabiali wystarczająco dużo na utrzymanie naszych rodzin i mogli sobie pozwolić na płacenie rachunków i spłatę kredytów, niewielu zatrzymuje się w tym miejscu i nadal dąży do zwiększenia swojej miesięcznej pensji.

Pracownicy i osoby ubiegające się o pracę znajdują się na trudnym rynku i nieustannie starają się znaleźć nowe sposoby na wyprzedzenie konkurencji. Szkolenia, praktyki zawodowe i inne programy szkoleniowe online odnotowują wzrost liczby osób uczących się, szczególnie w obecnym czasie pandemii.

Dlaczego mamy taką obsesję na punkcie zarabiania większych pieniędzy? Oczywistym powodem jest to, że możemy sobie pozwolić na zakup wymarzonych rzeczy, a to sprawi, że nasze życie będzie szczęśliwsze. Czy naprawdę tak jest? Przeprowadzone badania dostarczył interesujących informacji na temat tego, jak pracownicy czują się ze swoim szczęściem i zdrowiem psychicznym w korelacji z zarobkami. Osoby pracujące były badane w różnych branżach, aby zweryfikować się, czy istnieje korelacja pomiędzy sektorami.

Spis treści

Szczęście i płace

Dane zostały zebrane w celu sprawdzenia, czy istnieje związek pomiędzy wzrostem zarobków a szczęściem.
Branże o największej korelacji to handel detaliczny, handel i usługi (92%), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (89%), edukacja (89%), administracja (87%) oraz produkcja i inżynieria (86%).
Korelacje te pokazują, że w tych branżach wraz ze wzrostem płac rośnie również poziom szczęścia.
Były jednak sektory, które wykazywały bardzo małą korelację między wzrostem płac a szczęściem. Były to górnictwo i kopalnictwo (22%), działalność naukowa i technologiczna (26%), przemysł chemiczny (33%), nieruchomości (33%) oraz finanse i ubezpieczenia (34%).

Są to zazwyczaj wyższe płace, ale nie odzwierciedlają one zadowolenia pracownika. Może to być spowodowane stresującymi, wymagającymi cechami tych ról.
Na przykład, górnictwo i kopalnictwo to wymagające fizycznie kariery, które często mogą być niebezpieczne i prowadzić do długo- i krótkoterminowego uszczerbku na zdrowiu. Bez względu na to, co jest opłacane, aby zrekompensować tę ewentualność, poziom satysfakcji pracowników nie wzrasta.

Wyższe zarobki i niepokój

W miarę wzrostu płac w poszczególnych gałęziach przemysłu pojawiła się korelacja w zakresie wyższych poziomów lęku. Lęk jest uczuciem, które nie przeciwdziała szczęściu, te dwie emocje mogą być utrzymywane w tym samym czasie.

Branże o najwyższym poziomie korelacji lęku ze szczęściem to handel detaliczny, handel i usługi (74%), przemysł przetwórczy (72%), edukacja (68%) oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (68%).

Interesujące jest to, że są one bardzo podobne do najwyższej korelacji ze szczęściem. Widzimy więc, że wraz ze wzrostem płac, szczęście również rośnie, ale jest to połączone z niepokojem.

Zazwyczaj płace rosną wraz z obowiązkami zawodowymi i te dodatkowe naciski mogą być tym, co prowadzi do tego zmniejszającego się zdrowia psychicznego.

Jednakże zdrowie i praca socjalna, czyli sektory, które cieszą się złą sławą ze względu na wysoki poziom stresu, odnotowały najniższą korelację na poziomie zaledwie 53%. Może to być spowodowane tym, że poziom stresu nie zmienia się w ciągu całej kariery zawodowej w tej branży i może zacząć się od wysokiego poziomu.

Może się zdarzyć, że wraz z doświadczeniem, a co za tym idzie, wyższymi zarobkami, pracownicy przyzwyczajają się do tej roli i uczą się lepiej radzić sobie ze stresem.

Satysfakcja i stres

Możemy doświadczyć satysfakcji z pensji, niezależnie od kwoty, którą otrzymujemy każdego miesiąca. Zadowolenie z pensji po prostu pokazuje, że wierzymy, iż otrzymujemy sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Jednak ci, którzy stwierdzili, że są całkowicie zadowoleni ze swojej pensji, wykazali 65% korelacji z poziomem stresu. Pracownicy ci mogą otrzymywać uczciwe wynagrodzenie za pracę, którą wykonują, ale być może nie są wystarczająco wspierani w swojej roli.

Podobnie, ci, którzy stwierdzili, że żyją „wygodnie”, wykazali szokującą 90% korelację z wysokim poziomem stresu. Pokazanie, że mogą mieć styl życia, do którego wielu dąży, dla ich zdrowia psychicznego jest czymś, czego inni nie powinni zazdrościć.

Satysfakcja i szczęście

Handel detaliczny po raz kolejny osiągnął wysoki wynik, jeśli chodzi o zadowolenie z dochodów i poziom szczęścia, z korelacją 87%.

Górnictwo i kopalnictwo były najniższe i wynosiły zaledwie 9%. Ponownie jest to najprawdopodobniej spowodowane złymi warunkami pracy i negatywnym wpływem na zdrowie pracowników. Mogą oni wierzyć, że otrzymują godziwe wynagrodzenie, ale nie daje to im komfortu wykonywania wymagających codziennych obowiązków.

Bonusy i szczęście

Podczas gdy nikt z nas nie kręciłby nosem przy premii, bez względu na to, jak mała by ona nie była, myślenie stojące za tymi środkami może nie funkcjonować w sposób, na jaki liczyli pracodawcy.

Głównym powodem, dla którego są one oferowane, jest zazwyczaj zwiększenie wydajności i zachęcenie pracowników do cięższej pracy w celu spełnienia warunków określonych w zasadach uzyskania tych premii. Są one również wykorzystywane do podnoszenia wartości moralnych w miejscu pracy.

Podczas gdy pracownicy mobilizują się coraz bardziej, wydaje się, że końcowy rezultat nie uzasadnia środków, a pracownicy często czują się przepracowani w pogoni za nagrodą, która nie jest warta zachodu.

Może to wynikać z najsilniejszej korelacji pomiędzy szczęściem a premiami, które w branży budowlanej wynosiły zaledwie 41%.

Można by również postawić hipotezę, że suma tych premii nie jest uważana za wystarczająco znaczącą, aby zachęcić do zmiany nastawienia.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy stwierdzić, że tak, wyższe wynagrodzenie może przynieść szczęście, ale tylko w niektórych sektorach. Wymagające role mogą zapewnić „lepsze” wynagrodzenie, ale ich długoterminowe skutki mogą nie być zrównoważone przez rekompensaty finansowe.

Niestety, dowody te pokazują również, że aby osiągnąć te pensje, trzeba być skłonnym do przyjęcia na siebie wyższego poziomu stresu. Więc jeśli chcesz zarabiać więcej bądź gotów poświęcić swoje zdrowie psychiczne.