Charakterystyka dobrego managera

Zarządzanie zespołem wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego kompetentny manager jest poszukiwanym na rynku specjalistą. Pracowników na to stanowisko często pozyskuje się w systemie rekrutacji wewnętrznej, ponieważ osoba będąca w firmie od dłuższego czasu doskonale orientuje się we wszelkich niuansach i specyficznych branżowych problemach. Mimo tego coraz częściej manager jest zatrudniany z zewnątrz i takie rozwiązanie również ma swoje zalety – z jednej strony może on spojrzeć na wyzwania w całkowicie świeży sposób, z drugiej zaoferować kompetencje, których brakowało u wcześniej obecnych w firmie pracowników.

Czego nie boi się manager?

Osoby prowadzące rekrutację na wymienione stanowisko, jak też kandydaci na wspomnianą posadę, powinni zdawać sobie sprawę, że zarządzanie ludźmi wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Kariera wymaga wielu trudnych decyzji, dlatego warto zastanowić się, jak wygląda charakterystyka dobrego managera. Przede wszystkim poszukiwany będzie człowiek, który nie boi się pytać o radę. Osoby przeświadczone o tym, że zawsze mają rację, popełniają zwykle kosztowne błędy. Umiejętność proszenia o wskazówki pozwala uniknąć kłopotliwych sytuacji, a dodatkowo buduje zaufanie w zespole i umacnia autorytet kierownika.

Kolejną kluczową kompetencją, jaką powinien odznaczać się manager, jest skuteczne delegowanie zadań. Człowiek próbujący udowodnić, że sam zrobi wszystko najlepiej zdecydowanie nie będzie dobrym kandydatem na omawiane stanowisko. Jest to częsty błąd wśród młodych pracowników, którzy próbują za wszelką cenę wykazać się przede wszystkim własnymi osiągnięciami, podczas gdy zarządzanie wymaga zupełnie odmiennego podejścia. Czego nie boi się manager? Przede wszystkim delegowania swoich obowiązków innym członkom zespołu. Jeśli zadania zostaną przekazane odpowiednim specjalistom, to efektywność całego teamu znacząco wzrasta. Ważna jest przy tym umiejętna ocena możliwości poszczególnych podopiecznych, aby obciążenie pracą było dopasowane do ich potencjału.

Cechy managera

Zarządzanie wiąże się z codziennym podejmowaniem ogromnej liczby decyzji, oczywistym jest więc, że mimo najlepszych intencji część z nich będzie najzwyczajniej w świecie nietrafiona. Nie ma ludzi nieomylnych, dlatego w procesie budowania silnego autorytetu przyda się umiejętność przyznawania do błędów. Czego nie boi się manager? Poza braniem odpowiedzialności za swoje potknięcia nie może on również uciekać przed rozmową ze swoimi podopiecznymi. Komunikatywność i otwartość to najważniejsze cechy kierownika, które pomagają budować zaufanie wśród członków zespołu.

Poczucie bezpieczeństwa pomaga ludziom pracować efektywniej, dlatego manager musi umieć porozmawiać na wszystkie tematy, czasem na te wykraczające poza obowiązki służbowe. Jakimi innymi cechami powinien się odznaczać człowiek na tym stanowisku? Zdecydowanym faworytem będzie na pewno osoba sprawiedliwa. Jednym z najbardziej frustrujących zjawisk jest nieuczciwe faworyzowanie niektórych kolegów z teamu, skutkujące obniżeniem motywacji u pozostałych. Odpowiedzialny manager to taki, który będzie unikał takiej sytuacji za wszelką cenę.