3 Przykłady marek, które zmodyfikowały swój plan medialny w celu osiągnięcia sukcesu

Jeśli spojrzeć na sposób, w jaki działania reklamowe prezentują się i dziś, można zauważyć, że znacznie różnią się one od tych sprzed dziesięciu lat. Każdego roku, złożoność kanałów medialnych zwiększa się na rzecz marketingowców. W celu optymalizacji kampanii dla ROI, reklamodawcy potrzebują zdolności do szybkiego i skutecznego dostosowania się do zmian w ekosystemie, które wpływają na ich wysiłki marketingowe w kanałach, mediach i komunikacji.

Dzisiejsi konsumenci oczekują więcej od działań marketingowych i w tym samym duchu oczekują spersonalizowanego przekazu informacji między sobą i firmami, od których kupują. Ta zmiana wzorca wymusiła na firmach konieczność przystosowania się do nowych trendów konsumenckich. W przeszłości markom zależało wyłącznie na tym, aby przekazać jak najwięcej informacji opinii publicznej w nadziei na większe zaangażowanie konsumentów.

Dziś jednak tak już nie jest. Firmy muszą skupić się na docieraniu do optymalnej grupy docelowej, wykorzystując wiedzę na poziomie personalnym, aby zrozumieć optymalny zestaw marketingowy, komunikaty i terminy, które współgrają z odbiorcami docelowymi. Zbadajmy, dlaczego tak ważne jest opracowanie strategii marketingowych, które będą na tyle elastyczne, aby mogły zmieniać się wraz z krajobrazem konsumenckim. Popatrzmy na trzy marki, które z powodzeniem zmieniły swoje plany medialne, aby dostosować się do tych zmian.

Dlaczego zdolność adaptacji ma znaczenie w dzisiejszym krajobrazie konsumenckim?
Marki muszą przezwyciężać przeszkody w promowaniu swoich produktów i usług wśród konsumentów, których oczekiwania i zachowania stale się zmieniają. Jednak wiele organizacji wciąż opiera się na przestarzałym planowaniu mediów, dostosowanym do preferencji i trendów dawnych konsumentów. Czyniąc to, marketingowcy rezygnują ze swoich wysiłków, stawiając przed konsumentami niewłaściwą kombinację przekazu, czasu i kanałów medialnych.

Aby planowanie mediów było jak najbardziej efektywne, firmy muszą mieć możliwość rozpoznawania nowoczesnych trendów konsumenckich w czasie rzeczywistym, a następnie odpowiedniego dostosowywania swojego zestawu mediów. W ten sposób marki będą mogły konsekwentnie docierać do konsumentów, którzy chcą się z nimi związać. Przyjmując elastyczną strategię planowania mediów, która zapewnia wystarczającą swobodę zmiany planów na podstawie wysokiej jakości spostrzeżenia konsumentów, specjaliści ds. marketingu mogą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku, odpowiednio wykorzystując możliwości optymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI) przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich czynników, które mogą utrudniać działania marketingowe.
Na przykład: Powiedzmy, że większość wydatków na media w przeszłości koncentrowała się na tradycyjnych kanałach nadawczych, takich jak telewizja, radio itp. Jednakże, kiedy konsumenci zaczęli korzystać z bardziej strumieniowych usług, Twoje media nie generowały zwrotu z inwestycji, które widziałeś w przeszłości. Następnie można wykorzystać wgląd na poziomie personalnym, aby zobaczyć konkretne trendy, które konsumenci śledzą i dostosować swój plan medialny, aby skupić się na właściwych kanałach reklamowych w celu pchnięcia odpowiednich wiadomości, we właściwym czasie.

Zobacz również:  Lista mailingowa – co to jest?

Przykłady trzech marek, które zmodyfikowały swój plan medialny na rzecz sukcesu.
Środowisko konsumenckie stale się zmienia. To, w jaki sposób marketingowcy dostosowują się do tych zmian, to różnica między sukcesem optymalizacji mieszanki mediów a utratą możliwości zwrotu z inwestycji. Przyjrzyjmy się kilku markom, które z powodzeniem dokonują zmian w swojej strategii planowania mediów:

Ford

Od momentu, gdy model T zjechał z linii produkcyjnej, Ford jest kluczową marką w przemyśle motoryzacyjnym. Jednak wraz ze zmianami zachodzącymi w nowoczesnym środowisku konsumenckim, coraz więcej konsumentów decyduje się na korzystanie z usług typu ride-sharing, takich jak Uber. Ta zmiana w branży miała radykalny wpływ na liczbę samochodów, które konsumenci kupowali w porównaniu z dniami, zanim system ride-sharing osiągnął swój szczyt. Wcześnie rozpoznając tę zmianę, Ford ogłosił, że będzie sprzedawał w Ameryce Północnej wyłącznie pół ciężarówki i SUV-y. Zmiana ta konsoliduje ich planowanie mediów, skupiając swoje wysiłki na produktach, które mają największą wartość w zmieniającym się krajobrazie, pomagając zmaksymalizować zwrot z inwestycji i złagodzić potencjał zmarnowanej reklamy.

Zobacz również:  Co to jest lokalne SEO i czy naprawdę jest potrzebne mojej firmie?

Warner Bros

Kiedy Warner Bros. przygotowywał swoje działania marketingowe do nadchodzącego filmu Piotruś Pan, postanowili włączyć elastyczność do planowania mediów i zwrócili się w stronę analiz marketingowych zebranych na podstawie dużych danych, aby odkryć nowe spojrzenie na trendy konsumenckie. Patrząc na zachowania, wzorce zaangażowania i segmenty odbiorców, Warner Bros zmieniło swój plan medialny, aby skupić się na poziomie osoby, aktualizując swoje strategie w celu zidentyfikowania właściwych kanałów i komunikatów do dostarczenia w ramach działań reklamowych. Rezultatem był 26% wzrost ROI, który wpłynął na planowanie dodatkowych kampanii w mediach.

Dollar Shave Club

Kiedy Dollar Shave Club wkroczył w środowisko konsumentów, ich model biznesowy przyczynił się do zrewolucjonizowania napływu „produktów abonamentowych”, które widzimy dzisiaj. Jednak to właśnie ich działania w zakresie planowania mediów i kampanii marketingowych przeniosły markę od trudnych początków na innowatora w branży. Kiedy Dollar Shave Club zaczął zyskiwać na atrakcyjności, zrozumieli, jak ważne jest kreatywne przekazywanie informacji. Znaleźli swój przekaz, że maszynki do golenia są kłopotliwe w zakupie, a ich usługi sprawiają, że jest to proste. Dollar Shave Club mądrze zmienił swoje planowanie mediów, aby skupić się na utrzymaniu klientów, wykorzystując nowe strategie medialne, aby skupić się na swoich zmienionych potrzeb,

Podsumowanie

Współcześni marketingowcy nieustannie walczą ze zmieniającym się krajobrazem konsumenckim. Jednak marki, które potrafią aktywnie identyfikować zmieniające się trendy i wzorce na swoich rynkach, mają wyjątkową okazję do zmiany swojego planowania mediów i wykorzystania nowych trendów. Marki takie jak Ford, Warner Bros. i Dollar Shave Club rozumieją potrzebę elastycznego planowania mediów i wykazały głęboki wpływ, jaki ma ono na generowanie zwrotu z inwestycji.