PRINCE2® Foundation – szkolenie, które ułatwi zarządzanie projektami

PRINCE2 jest jedną z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami, która stosowana jest na całym świecie. Opiera się na praktykach, które zwiększają szanse na powodzenie realizowanych przedsięwzięć. Pozwala to korzystać z bezcennych doświadczeń, mogących okazać się kluczowymi w kwestii realizacji projektów. Szczególnie wyróżnia ją uniwersalność, a więc sprawdzi się w różnych firmach i organizacjach, niezależnie od branży.

Spis treści

 PRINCE2 Foundation – jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie PRINCE2 Foundation pozwala poznać sprawdzone metody, które pomagają w zarządzaniu projektami. Wiedza zdobyta podczas kursu znacząco ułatwi nie tylko prowadzenie projektu, ale również jego realizację przez wszystkich zaangażowanych. Nie zważając na to, jak trudne do zrealizowania może być dane przedsięwzięcie, PRINCE2 Foundation znacząco ułatwia podjęcie decyzji, które mogą zaważyć o sukcesie projektu.

Jakie korzyści daje szkolenie PRINCE2 Foundation?

Uczestnik szkolenia PRINCE2 Foundation nabywa niezbędną wiedzę z zakresu całej metodyki – od fazy przedprojektowej, aż do zamknięcia projektu. Wie, w jaki sposób prowadzić projekt oparty na zasadach PRINCE2. Po ukończeniu kursant zna schemat podejmowania decyzji w projekcie, a także pryncypia, tematy i procesy PRINCE2. Potrafi ocenić ryzyko, które związane jest z koniecznymi zmianami.

Szkolenie z PRINCE2 Foundation skierowane jest dla wszystkich, którzy zaangażowani są w zarządzanie projektami, niezależnie od branży. Mogą to być zarówno osoby związane z nadzorem projektu jak i uczestnicy zespołów, którzy te projekty realizują.

Jak przebiega szkolenie PRINCE2 Foundation?

Szkolenie PRINCE2 Foundation trwa trzy dni w wersji stacjonarnej lub online (na żywo, w czasie rzeczywistym). Możliwe jest również wzięcie udziału w kursie w formie wieczorowej, trwającej 5 dni, która również organizowana jest zdalnie oraz w wersji przyśpieszonej 2-dniowej Fast-TrackKursy PRINCE2 Foundation dostępne są także w ramach subskrypcji Inprogress Plus.

Program szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne zagadnienia związane z PRINCE2. Uczestnicy dowiadują się na nim między innymi, w jaki sposób przygotować, uzasadniać, inicjować i zarządzać projektami. Jednocześnie otrzymują przydatne wskazówki, związane chociażby z planowaniem, jakością czy ryzykiem, jakie niesie ze sobą wdrażanie projektów.

Szkolenie kończy się egzaminem w formie online. Składa się od z 60 pytań jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Aby uzyskać pozytywny wynik, uczestnik musi poprawnie odpowiedzieć na 55% pytań.

Zdanie egzaminu kończy się wystawieniem bezterminowego certyfikatu PRINCE2 Foundation. Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS.

Uczestnik może wybrać również dodatek – Take2 re-sit exam. Jest to opcja, która umożliwia podejście do powtórki egzaminu w przypadku, jeśli uczestnik otrzyma negatywny wynik. Egzamin da się poprawić w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego testu.

PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.