Na czym polega myślenie projektowe?

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to usystematyzowane podejście do procesu tworzenia innowacji. Pracuje nad nim interdyscyplinarny zespół, którzy tworzą specjaliści z rożnych dziedzin. Ich zadaniem jest spojrzenie na problem z różnych perspektyw oraz znalezienie nowych, nieoczywistych rozwiązań, które zostaną wcielone w życie i jako prototypy testowane przez użytkowników docelowych. Z pozoru brzmi to dość skomplikowanie, jednak Design Thinking w praktyce jest metodą prostą, intuicyjną oraz dającą spore możliwości. Oto na czym polega proces myślenia projektowego!

Jak możemy zdefiniować Design Thinking?

Pod pojęciem Design Thinking kryje się twórcze, kreatywne podejście do tworzenia nowych produktów lub usług, w oparciu o głębokie zrozumienie uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb ich docelowych użytkowników. Głównym celem tej metody jest wypracowanie produktów, procesów i usług, które będą pożądane i potrzebne użytkownikom, możliwe do wyprodukowania i zrealizowania pod względem technologicznym oraz opłacalne ekonomicznie dla firmy, która je tworzy.

Pierwszym krokiem do wykorzystania koncepcji Design Thinking w praktyce jest określenie wyzwania oraz stworzenie zespołu specjalistów z rożnych dziedzin. Interdyscyplinarny charakter zespołu pozwoli spojrzeć na problem z różnych perspektyw oraz znaleźć twórcze, często nieoczywiste rozwiązania. Zespół realizuje krok po kroku kolejne etapy metody, wykorzystując do tego celu określone techniki i narzędzia. Jego celem jest wypracowanie optymalnego do wdrożenia rozwiązania.

Design Thinking to metoda o bardzo uniwersalnym charakterze, która może zostać z powodzeniem wykorzystana w wielu branżach. Może służyć tworzeniu nowych produktów fizycznych, usług, procesów, szkoleń i programów edukacyjnych, a także modeli biznesowych. Myślenie projektowe, jako metoda rozwiązywania problemów, w skuteczny sposób wspiera rozwój innowacji oraz daje gwarancję tworzenia niestandardowych rozwiązań, które są szczególnie pożądane we współczesnym świecie.

Design Thinking

Etapy myślenia projektowego, czyli Design Thinking w praktyce

Design Thinking zawsze zaczyna się od empatii. Pierwszym etapem procesu jest zrozumienie potrzeb oraz problemów, z którymi borykają się użytkownicy. Na kolejnym etapie zespół musi zdefiniować problem. Etap ten stanowi jedno z największych wyzwań Design Thinking, gdyż wiele osób ma tendencję do zawężania istoty problemu. Kiedy wiemy, z jakim problemem mamy do czynienia, przychodzi pora na generowanie pomysłów na jego rozwiązanie. Na tym etapie zespół może uwolnić swój twórczy potencjał i wymieniać się pomysłami z innymi osobami. Generowanie pomysłów powinno zakończyć się oceną poszczególnych idei oraz wyborem najlepszej lub najlepszych z nichNastępnie wybrany pomysł zostaje przekształcony w fizyczny prototyp, czyli wzór gotowego produktu.Następni zostaje on zaprezentowany interesariuszomktórzy mogą wypowiedzieć się na jego temat. Zespół zbiera ich opinie i uwagi, dzięki którym prototyp może zostać ulepszony, aby jeszcze lepiej wpisywał się w potrzeby odbiorców. Po przeprowadzonych testach można już powiedzieć, czy produkt nadaje się do skierowania do produkcji czy należy wprowadzić w nim zmiany. Skierowanie gotowego rozwiązania do wdrożenia kończy cały proces Design Thinking.